Algemene voorwaarden TeGek Feesje!

1. TeGek Feesje! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade geleden aan materialen, goederen en de locatie veroorzaakt voor, tijdens of na een activiteit.

2. TeGek Feesje! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel van een van de deelnemers/begeleiders ontstaan voor, tijdens of na de activiteit.

3. TeGek Feesje! is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers voor, tijdens en na de activiteiten, tenzij hier andere schriftelijke afspraken over gemaakt zijn.

4. Bij geen betaling binnen de termijn vermeld op de factuur, wordt er €10,- bovenop de factuurprijs gerekend.

5. Bij annulering van een activiteit op korte termijn (tot 14 dagen van tevoren), wordt de helft van het offertebedrag exclusief reiskosten in rekening gebracht.

6. Bij annulering van een activiteit op langere termijn (min. 14 dagen van tevoren), is de huurder geen bedrag verschuldigd aan TeGek Feesje!

7. Bij annulering van een activiteit door ziekte, ziekenhuisopname of overlijden kan op grond van een verklaring het verschuldigde bedrag worden kwijtgescholden.